Het coronavirus (COVID-19) staat enorm in de belangstelling.Logo ReumaNederland medium
De adviezen voor iedereen in Nederland veranderen doorlopend.

Kijk voor de meest actuele adviezen en informatie op de website van de overheid.

ReumaNederland volgt de adviezen van de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie).

Hieronder lees je wat de NVR  speciaal adviseert aan mensen met reuma.

Aan de leden,Bewegen in warm water

 

  • Tot nader bericht geen beweegactiviteiten bij DeltSportcentrum en in de Zuidwester
  • Info avond avondgroep Deltasport op 26 maart, gaat niet door, op een nog nader te bepalen datum zal deze info avond gehouden worden.
  • 31 Maart Algemene Leden Vergadering is geannuleerd, wordt gehouden op een nader te bepalen datum.

Het bestuur

Het coronavirus (COVID-19) staat wereldwijd in de belangstelling. Logo ReumaNederland medium

Ook veel mensen met reuma houden zich ermee bezig.

Lees hier wat de NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) adviseert.

Er zijn veel vragen zoals:

  • Hoeveel risico loop ik om besmet te raken als ik afweeronderdrukkende medicijnen gebruik, zoals biologische medicijnen, methotrexaat of andere reumamedicijnen die je immuunsysteem afremmen?
  • Hoe kan ik mijzelf beschermen tegen infectie?

Geld terug van de Belastingdienst, het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte?Maak dan gebruik van de aftrek van specifieke zorgkosten of van andere belastingvoordelen. Doe aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2019. Dat kan vanaf maart 2020. Iederin logo

Zorgkosten

Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan komt u vrijwel zeker in aanmerking voor de aftrek van zorgkosten. In de bijlage leest u hoe deze aftrek in zijn werk gaat en wat u moet doen om het belastingvoordeel naar u toe te halen.

Download hier de het volledige artikel.

Met dank aan Ieder(in) en Kees Dijkman.

Nadere info treft u aan op: www.meerkosten.nl/belastingvoordeel/aftrek-zorgkosten/

Mensen met een vorm van reuma zijn vaak op zoek naar een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in hun buurt die gespecialiseerd is in het behandelen van reumatische klachten. Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website ReumanetNL. ReumaNederland heeft hier jaren voor gepleit en is blij dat nu eindelijk duidelijk is waar mensen met reuma terecht kunnen voor de juiste oefentherapeutische zorg. 

Met het juiste advies, begeleiding en oefentherapeutische zorg kunnen mensen met een reumatische aandoening zo goed mogelijk blijven bewegen en zelfstandig functioneren. Daarom vindt ReumaNederland het zo belangrijk dat mensen met reuma terecht kunnen bij fysiotherapeuten en oefentherapeuten die deskundig zijn in het behandelen van reumatische aandoeningen. Toch blijken deze vaak lastig te vinden.

Kwaliteit
In opdracht van ReumaNederland heeft de NHPR (Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie) samen met fysio- en oefentherapeuten, reumatologen en onderzoekers in kaart gebracht waar fysio- en oefentherapeuten aan moeten voldoen om mensen met reuma te kunnen behandelen. Daaruit is het initiatief voor ReumanetNL ontstaan. Een landelijk netwerk dat zich inzet om de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met reuma te bevorderen.

ReumanetNL
Inmiddels zijn er zo’n 122 fysio- en oefentherapeuten en 13 reumanetwerken aangesloten bij  ReumanetNL. ReumaNederland is blij met deze ontwikkeling en hoopt natuurlijk dat het aanbod blijft groeien.

---

Met vriendelijke groet,

drs. Sija de Jong
Manager Patiëntenbelangen

Logo ReumaNederland medium